לאתר שלוה

שקיפות וניהול תקין

שלוה

חזקים ביחד

תורמים למען ילדי שלוה ומשנים חיים
שלוה
 

1 אני מעוניין לתת

סכום אחר:2 פרטים אישיים

3 לאחר לחיצה על כפתור "שלח" יש להכניס את מספר כרטיס האשראי בדף המאובטח

תרומתך לארגון שלוה מוכרת כהוצאה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
תורמים למען ילדי שלוה ומשנים חיים

שלוה